Dette er mediet hvorigennem jeg vil føre logbog over min rejse i Etiopien, så venner, familie og eventuelle interesserede kan følge med.

På længere sigt vil jeg forsøge at inkludere tidligere og fremtidige rejser. Betragt siden som en dagbog, primært sat i verden for min egen skyld, men åben for enhver der ønsker at følge med.